Filosofai už Ukrainą #4

pagal | 2022 04 01

PHILOSOPHERS FOR UKRAINE
FILOSOFAI UŽ UKRAINĄ

§

Nereikia išsamiai išmanyti teisingo karo teorijos, kad suprastum, jog Putinas Ukrainoje vykdo moralinę žiaurenybę. Tačiau ar galima jį sustabdyti, atsižvelgiant į tai, kad jis turi branduolinių ginklų ir grasina juos panaudoti?

Jau įvestos didžiulės ekonominės sankcijos, uždaryta oro erdvė Rusijos avialinijų lėktuvams, pradedamas rusiškų prekių boikotas. Šios priemonės, deja, pakenks visiems rusams, įskaitant tuos, kurie nepritaria karui. Tačiau ar yra koks nors kitas būdas sustabdyti Putiną nuo jo tikslų įgyvendinimo?

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis drąsiai pasiliko Kyjive, ragindamas visus ukrainiečius kovoti prieš besiveržiančius rusus. Zelenskis yra didvyris, kaip ir tie, kurie atsiliepė į jo kvietimą. Vis dėlto, nepaisant didelių nuostolių, kuriuos dėl ukrainiečių veiksmų patyrė Rusijos pajėgos, rusų karinė pergalė vis dar gali būti tikėtina.

Galbūt tą suprasdamas, Zelenskis paragino Rusijos žmones stabdyti karą. Daugelis rusų bando tą daryti. Paskelbus apie invaziją, penkiasdešimt penkiuose Rusijos miestuose vyko protestai. Nepriklausoma stebėsenos organizacija teigia, kad už dalyvavimą protestuose be išankstinio leidimo buvo suimta penki tūkstančiai žmonių, tačiau dar daugiau žmonių toliau protestuoja. Šiuo metu daugiau nei milijonas drąsių rusų yra pasirašę peticiją „Sustabdyti karą prieš Ukrainą!“ [Остановить войну с Украиной!] svetainėje change.org.

Nepaisant drastiškai padidintų baudų už protestus, kai kurie ir toliau protestuoja. Jie irgi yra didvyriai.

Dabar taip pat reikia, kad Rusijos kareiviai Ukrainoje nustotų kariauti neteisingą karą. Jie turėtų žinoti, kad dalyvauja agresyviame kare. Tyčinis žmonių žudymas be pakankamos priežasties yra žmogžudystė, ir būtent tai darys rusų kareiviai, jei paklus įsakymui nukreipti mirtinus ginklus į ukrainiečius. Įsakymų vykdymas nėra pasiteisinimas, kaip tai nebuvo pasiteisinimas kareiviams, vykdžiusiems Hitlerio įsakymus.

Nuo šiol, kol Putinas bus Rusijos lyderis, ši šalis turi būti laikoma tarptautine atstumtąja. Tik tada spaudimas Rusijos viduje sustiprės tiek, kad Putino vadovavimas taps nepakeliamas.

Peter Singer
[Bioetikos profesorius, Prinstono Universitetas]

§

Pagal Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (kurį patvirtino 173 valstybės, įskaitant Rusiją) 1 straipsnį, „Visos tautos turi apsisprendimo teisę. Remdamosi šia teise, jos laisvai nustato savo politinį statusą ir laisvai vykdo savo ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą“.

Neatsitiktinai tai yra pirmasis iš 53 Pakto straipsnių. Jeigu nebus gerbiama tautos apsisprendimo teisė, nebus užtikrinta nė viena iš kitų Pakte išvardytų žmogaus teisių. Rusijos invazija į Ukrainą, turint tikslą ją pajungti, yra akivaizdus ukrainiečių tautos apsisprendimo teisės pažeidimas, taigi ir masinis pasikėsinimas į Ukrainos piliečių individualias žmogaus teises.

Kai kam gali kilti klausimas, kas gi yra tauta? Jeigu anksčiau nebuvo aišku, ukrainiečiai įrodė, kad jie yra tauta, kolektyviai priešindamiesi šiai invazijai ir rodydami neįtikėtiną didvyriškumą, kovodami prieš Rusijos armiją. Putino istorinės fantazijos atsiskleidė visu baisumu. Tikėkimės, kad šį karą pavyks greitai užbaigti, o demokratinei Ukrainai vėl bus leista laisvai siekti ekonominės, socialinės ir kultūrinės plėtros.

David Miller
[Politinės filosofijos profesorius, Oksfordo Universitetas]

§

Didvyriškai kovodami prieš represijas ir autokratiją, Ukrainos žmonės vis ciniškesniu tampančiam pasauliui parodė, kad už laisvę kovoti verta, kad turime susivienyti ir kad žmonės vis dar gali būti neįtikėtinai drąsūs ir pasiaukojantys. Putinas, kurio siekiai primena Platono „Valstybėje“ aprašyto tirono siekius, neprilygsta teisingumo siekiančiai pasaulio žmonių bendruomenei.

Aš palaikau ukrainiečius ir kviečiu kolegas filosofus paremti Ukrainą, darant tai, ką filosofai moka geriausiai: atskleisti klaidingus loginius lygiareikšmiškumus ir kitus Putino propagandos mašinos klaidingus argumentus; dalintis požiūriais apie dabartinės kovos reikšmę; pateikti etinius pagrindus sunkiems sprendimams, kuriuos dabar turi priimti ukrainiečiai ir likęs laisvasis pasaulis; atkreipti dėmesį į neteisingumą visur, kur jis pasireiškia.

Autokratai negali pasiekti savo neteisingų tikslų be suklaidintų šalininkų, užliūliuotų ir įtikintų, kad blogis yra priimtinas dalykas. Pasitelkdami proto šviesą, filosofai gali atskleisti akivaizdžias melagystes ir paaiškinti, kas vyksta Ukrainoje. Tai nepaprastai galingas „ginklas“, kurį dabar būtina panaudoti laisvės labui.

Margaret A. Cuonzo
[Filosofijos profesorė, Long Ailando Universitetas]

§

Šiandien mes esame pasipiktinę, apstulbę dėl siaubingos Putino ginkluotųjų pajėgų (ne rusų, nes yra daug drąsių rusų, kurie protestuoja prieš šį istorinį nusikaltimą) invazijos į Ukrainą, pateisinamos įžūliausiais kaltinimais. Stebimės, kad Putinas dabar su ukrainiečiais elgiasi taip, kaip praeityje elgėsi su čečėnais ir sirais, tačiau visa tai – ir mūsų, vakariečių, kaltė. Mūsų nusikalstamas abejingumas atsiskleidžia šiomis dienomis ir dar kartą moko to, ko dar nė viena tauta nesugebėjo išmokti iš ankstesnės patirties: smurto ideologija baigiasi tik tada, kai elementariausio teisingumo jėga pasipriešina jos plėtrai.

Šiandien stebime, kaip įkvepiančiai priešinasi nuostabūs žmonės, kurie, liedami savo kraują, moko pasaulį drąsos. Europoje niekas nebegali jaustis apsaugotas nuo beribio Putino cinizmo, ir ukrainiečiai nuolat mums apie tai primins: jie kovoja, kad išsaugotų nepriklausomybę, kuri yra teisėta ne tik jiems patiems, bet ir brangi visiems, kurie tikisi ir visada tikėsis tautų lygybės.

Tegul Europa nepamiršta, kad tai, ką ji darė ar leido daryti savo periferijoje, ne kartą grįžo į jos centrą. Beprecedentis kolonijinis smurtas ir jo lydima rasistinė ideologija vėliau grįžo į mūsų žemyno centrą ideologijos, pasitelkusios pseudobiologinės nelygybės kategorijas slavų kolonizacijai pateisinti, prieš įgyvendinant žydų naikinimą, pavidalu. Tironui suteiktas leidimas žudyti Kaukazo ar Artimųjų Rytų gyventojus šiandien pas mus grįžta didžiausio nuo 1945 m. karo Europoje pavidalu.

Mums, vakariečiams, tereikia pažvelgti į savo vykdytus ar toleruotus nusikaltimus, kad pamatytume tikėtiną savo ateities siluetą. Todėl būtų gerai ne tik kovoti prieš žiaurenybes, kurios dabar yra arčiausiai mūsų, bet ir apmąstyti tas baisybes, kurios, iš pažiūros tokios atitolusios, vykdytos mūsų vardu arba su mūsų tyliu pritarimu. Kadangi tie, kurie sėja vėją, pjauna audrą.

Quentin Meillassoux
[Filosofas, Paryžiaus 1 Panteono-Sorbonos universitetas]

 

Parengė Linas J. Jankauskas

Šaltiniai:
https://philosophersforukraine.com.ua/6/
https://philosophersforukraine.com.ua/44/
https://philosophersforukraine.com.ua/9/
https://philosophersforukraine.com.ua/59/

Susiję įrašai:
Projektas Philosophers for Ukraine („Filosofai už Ukrainą“)
Filosofai už Ukrainą #1
Filosofai už Ukrainą #2
Filosofai už Ukrainą #3

1 komentaras

  1. Atgalinis pranešimas: Filosofai už Ukrainą #5 - Aplinkkeliai.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *