Žymų Archyvai: Laozi

Technikos ir meno santykis Heideggerio ir daoizmo filosofijoje

pagal | 2015 02 16

Straipsnyje, remiantis komparatyvistinės filosofijos principais, lyginamuoju aspektu nagrinėjamos technikos ir meno santykių sampratos Heideggerio ir klasikinio daoizmo filosofijoje. Darbo pradžioje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į agresyvios technikos ir suprekintos visuomenės, jos poveikio susvetimėjimui problemas Martino Heideggerio filosofijoje. Vėliau detaliai analizuojama jo tradicinės Vakarų estetikos kritika, aptariamas jos nesugebėjimas atsakyti į naujų meno formų keliamas problemas. Ypatingas… Skaityti toliau »

Dėliojant taškus ant „i“: Vladimiras Maliavinas apie gyvenimą, kūrybą ir kitką

pagal | 2014 11 04

Vladimiras Maliavinas – žymus rusų sinologas, tiriantis Kinijos filosofiją bei senovės ir viduramžių kinų kultūros istoriją, verčiantis senuosius kinų tekstus (į rusų kalbą yra išvertęs svarbius traktatus „Daodejing“, „Zhuangzi“, „Liezi“ ir kt.). Pastaruoju metu dirba Tamkango universitete Taivane. Žemiau pateiktame pokalbyje Vladimiras Maliavinas pasakoja apie savo gyvenimą, kūrybą ir kitką. Kviečiame skaityti.     Kokia… Skaityti toliau »

Niekis ir daiktas Heideggerio ir daoizmo filosofijoje

pagal | 2014 03 19

Straipsnyje, remiantis komparatyvistinės filosofijos principais, lyginamuoju aspektu nagrinėjamos Niekio ir daikto sampratos Heideggerio ir klasikinio daoizmo filosofijoje. Pradžioje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į Niekio sampratos savitumo išryškinimą Heideggerio filosofijoje. Vėliau, aptariant šią kosmologinę dimensiją Heideggerio darbuose, dėmesys perkeliamas į apmąstymus apie daiktą ir galimą klasikinio filosofinio daoizmo idėjų įtaką vėlyvajai heidegeriškai Niekio, kaip Tuštumos, sampratai. Daikto… Skaityti toliau »

Laozi ištarmės, atrinktos Levo Tolstojaus

pagal | 2011 12 04

Tai, ką netrukus perskaitysite, tėra bandymas sekti paskui Rytų išminčių Laozi neišeinant pro duris arba bent jau pamatyti kelią nedirsčiojant pro langą.   Pateikiame dviejų žmonių – Levo Tolstojaus ir Dalios Švambarytės – Laozi ištarmių vertimus ir trečio žmogaus, taip pat ieškančio savojo takelio, subjektyvias pastangas tuodu vertimus suvesti draugėn.     Įžanginiai tekstai ir Levo Tolstojaus į… Skaityti toliau »

О сущности учения Лао-Тзе

pagal | 2011 08 21

Основа учения Лао-Тзе одна и та же, как и основа всех великих, истинных, религиозных учений. Она следующая: человек сознает себя прежде всего телесной личностью, отделенной от всего остального и желающей блага только себе одному. Но, кроме того, что каждый человек считает себя Петром, Иваном, Марией, Екатериной, каждый человек сознает себя еще и бестелесным духом, таким… Skaityti toliau »

Gamtos ir technikos santykių problema Heideggerio dialoge su daoizmu

pagal | 2010 11 25

Straipsnis skirtas aktualiai komparatyvistinės filosofijos problemikai. Daugiausia dėmesio jame skiriama Heideggerio filosofijos sąlyčiui su daoistine mąstymo tradicija, ir gamtos bei technikos santykių problematikai. Skleidžiamas požiūris, jog tokio dialogo paieškas skatino moderniojo mokslo ir technikos pažangos paskatintas pasaulio esinijos suprekinimas, apėmęs moderniąją Vakarų civilizaciją. Globalinės technokratinės sistemos įveikos galimybių paieškos vertė vokiečių mąstytoją ieškoti išeities, užmezgant… Skaityti toliau »