Temos Archyvai: Akademybė

Heideggeris ir daoistinė filosofija: kelio (Weg) ir Dao santykis

pagal | 2011 12 10

Antras šia tema skelbiamas ciklo straipsnis yra skirtas aktualiai komparatyvistinės filosofijos problematikai. Pagrindinis dėmesys jame sutelkiamas į vėlyvojo Heideggerio filosofijos sąlyčio taškų su klasikinio filosofinio daoizmo idėjomis aptarimą. Analizės pagrindinė ašis – Heideggerio ir daoistinės filosofijos dialogo problema, kuri tyrinėjama įvairiais aspektais. Autorius, remdamasis konkrečių tekstų, filosofinių konceptų, sąvokų, idėjų lyginamąja analize, išryškina Heideggerio ir klasikinio daoizmo… Skaityti toliau »

Carlo Schmitto politiškumo samprata

pagal | 2011 09 06

Kaip pastebi vieno iš Carlo Schmitto veikalo „Politiškumo sąvoka“) leidimų sudarytojai(Schmitt 1997: 3), šį teisės ir politikos filosofą dėl jo vaidmens Trečiojo reicho Vokietijos politiniame gyvenime mėginta ignoruoti. Bet, kaip mėginsiu parodyti šiame darbe, Schmitto, kalbant apie XX – XXI a. politinę filosofiją, apeiti nepavyksta. Šio darbo tikslas dvejopas: bendrais bruožais apibrėžti Schmitto politiškumo sampratą… Skaityti toliau »

Onto-teo-logija: metafizikos pabaiga ir galimų metafizinio mąstymo trajektorijų prolegomenai

pagal | 2011 08 13

Šiame straipsnyje, – pasiremiant Martino Heideggerio ir Arvydo Šliogerio filosofinėse koncepcijose artikuliuotinais teiginiais, mąstant apie metafiziką, – siekiama išryškinti tokio mąstymo probleminę liniją. Ši tyrimo strategija, atskleidžianti vieno iš žinomiausių Lietuvos filosofų A. Šliogerio filosofijos galimą vietą filosofinės tradicijos kontekste – siekis reabilituoti metafiziką. Straipsnyje analizuojama metafizinių problemų perspektyva numato platesnių apmąstymų šia tema galimybes keliant klausimą… Skaityti toliau »

Kelios paralelės tarp Alphonso Lingio ir Martino Heideggerio filosofijų, arba Patirties artikuliacijos vyksmas

pagal | 2011 05 22

Straipsnyje analizuojami dviejų XX amžiaus filosofų, Martino Heideggerio ir Alphonso Lingio, atlikti patirties artikuliacijos momentai, bandant išryškinti šio proceso esminius momentus ir svarbiausias prielaidas. Abu autoriai yra sietini su fenomenologiniu sąjūdžiu ir šio suformuotu filosofinės minties plėtojimo galimybių lauku. Siekiant tikslinti šį visuotinai priimtiną teiginį, atsižvelgiant į tradicinių fenomenologijoje nagrinėjamų problemų ratą, analizuojamos Lingio ir… Skaityti toliau »

Supratimo problemos kontūrai dvasios mokslų metodo paieškoje: Wilhelm Dilthey

pagal | 2011 03 05

(Epistemologinė hermeneutikos interpretacija) Wilhelmas Dilthey – vokiečių dvasinės kultūros istorikas, filosofas, kurio vieta hermeneutinės filosofijos raidoje yra tikrai išskirtinė. Siekdamas plačiau pažvelgti į interpretacijos meno plėtrą bei būklę, Dilthey padarė išvadą, jog iki šiol nusistovėjusi nuomonė, kad hermeneutikos objektu gali būti tik Šventasis raštas arba antikos literatūra, yra klaidinga. Anot filosofo, aiškinimo objektu drąsiai gali… Skaityti toliau »

Gamtos ir technikos santykių problema Heideggerio dialoge su daoizmu

pagal | 2010 11 25

Straipsnis skirtas aktualiai komparatyvistinės filosofijos problemikai. Daugiausia dėmesio jame skiriama Heideggerio filosofijos sąlyčiui su daoistine mąstymo tradicija, ir gamtos bei technikos santykių problematikai. Skleidžiamas požiūris, jog tokio dialogo paieškas skatino moderniojo mokslo ir technikos pažangos paskatintas pasaulio esinijos suprekinimas, apėmęs moderniąją Vakarų civilizaciją. Globalinės technokratinės sistemos įveikos galimybių paieškos vertė vokiečių mąstytoją ieškoti išeities, užmezgant… Skaityti toliau »