Berlyno deklaracija apie atvirąją prieigą prie tiksliųjų ir humanitarinių mokslų žinių

pagal | 2016 10 21

Viena iš Atvirosios prieigos judėjimo gairių.

 

Atviroji prieiga

 

Preambulė:

Internetas iš pagrindų pakeitė praktines ir ekonomines mokslinių žinių bei kultūros paveldo platinimo realijas. Šiandien internetas pirmą kartą suteikia galimybę globaliai ir interaktyviai pristatyti žmonijos žinias ir kultūros paveldą bei užtikrina pasaulinę prieigą.

Mes, žemiau pasirašiusieji, jaučiame pareigą išnaudoti interneto, kaip naujos funkcionalios medijos žinių platinimui, galimybes. Akivaizdu, kad šie veiksmai reikšmingai modifikuos tiek mokslinio publikavimo pobūdį, tiek esamą kokybės užtikrinimo sistemą.

Įkvėpti Budapešto atvirosios prieigos iniciatyvos deklaracijos, ECHO chartijos ir Betesdos pareiškimo apie atvirąją prieigą prie publikacijų, parengėme Berlyno deklaraciją, norėdami paskatinti naudoti internetą kaip funkcionalų įrankį, padedantį globaliai skleisti mokslo žinias ir žmonijos išmintį, bei patarti, kokių priemonių turėtų imtis mokslinių tyrimų politikos formuotojai, mokslinių tyrimų institucijos, finansavimo agentūros, bibliotekos, archyvai ir muziejai.

Tikslai

Mūsų žinių sklaidos užduotis bus tik pusėtinai įvykdyta, jeigu informacija visuomenei nebus pasiekiama atvirai ir nevaržomai. Naujos sklaidos galimybės skatina žinias platinti ne tik tradiciškai, bet ir vis labiau išnaudoti internetinę atvirosios prieigos paradigmą. Atvirąją prieigą mes laikome visapusiu žmonijos žinių ir kultūros paveldo šaltiniu, kuriam pritaria mokslo bendruomenė.

Jeigu norime globalių ir prieinamų žinių viziją paversti tikrove, turime stengtis, kad ateityje žiniatinklis būtų tvarus, interaktyvus ir skaidrus. Turinio ir programinės įrangos įrankiai privalo būti suderinti ir prieinami atvirai.

Atvirosios prieigos įnašo apibrėžimas

Norint, kad atviroji prieiga įsitvirtintų kaip dėmesio verta procedūra, į šį procesą turi aktyviai įsitraukti kiekvienas atskiras mokslinių žinių kūrėjas bei kultūros paveldo savininkas. Atvirosios prieigos įnašai – tai originalūs mokslinių tyrimų rezultatai, neapdoroti duomenys ir metaduomenys, šaltinių medžiaga, iliustruotos ir grafinės medžiagos skaitmeniniai variantai bei mokslinė multimedijos medžiaga.

Atvirosios prieigos įnašai privalo atitikti šias dvi sąlygas:

  • 1. Tokių įnašų autorius (-iai) ir teisių savininkas (-ai) visiems vartotojams suteikia: laisvą, neatšaukiamą, pasaulinę teisę gauti prieigą prie kūrinio; leidimą jį kopijuoti, naudoti, platinti, perduoti, rodyti viešai bei daryti ir platinti išvestinius darbus bet kokiu skaitmeninės medijos pavidalu, turint atsakingą tikslą ir tinkamai nurodant autorystę (publikuotų darbų tinkamą atribuciją ir atsakingą naudojimą, kaip tai daroma šiuo metu, užtikrins priežiūros mechanizmas, paremtas bendruomenės standartais); teisę atsispausdinti nedidelį skaičių kopijų asmeniniam naudojimui.

  • 2. Galutinė šio darbo ir visų papildomų medžiagų versija, įskaitant aukščiau minėtą leidimo kopiją, suteikus priimtiną standartinį elektroninį formatą, turi būti patalpinta (ir tokiu būdu paskelbta) bent vienoje internetinių duomenų saugykloje, – naudojant tinkamus techninius standartus (tokius kaip tie, kuriuos nustato Atviri archyvai [Open Archive]), – kurią palaiko akademinė institucija, mokslo draugija, vyriausybinė agentūra arba kita patikima organizacija, siekianti įgalinti atvirąją prieigą, nevaržomą platinimą, sąveikavimą ir ilgalaikį archyvavimą.

Palaikant perėjimą prie elektroninės atvirosios prieigos paradigmos

Mūsų organizacijas domina tolesnė naujosios paradigmos plėtra, suteiksianti mokslui ir visuomenei pačią didžiausią naudą. Siekdami pažangos, mes ketiname

  • paskatinti mūsų mokslininkus / stipendijų gavėjus publikuoti savo darbus laikantis atvirosios prieigos paradigmos principų;

  • paskatinti kultūros paveldo savininkus palaikyti atvirąją prieigą, pateikiant savuosius išteklius internete;

  • paruošti priemones ir būdus, padėsiančius įvertinti atvirosios prieigos įnašus bei internetinius žurnalus, siekiant išlaikyti kokybės užtikrinimo ir geros mokslinės praktikos standartus;

  • siekti, kad atvirosios prieigos publikacija turėtų įtakos suteikiant akademinius laipsnius ir atestuojant kadencijas;

  • siekti, kad būtų pripažinti vertingi įnašai, stiprinantys atvirosios prieigos infrastruktūrą, kaip antai programinės įrangos, turinio, metaduomenų kūrimas arba atskirų straipsnių publikavimas.

Mes suprantame, kad perėjimo prie atvirosios prieigos procesas žinių sklaidą paveiks teisiškai ir finansiškai. Mūsų organizacijos, norėdamos palengvinti optimalų naudojimą ir prieigą, ketina rasti sprendimus, padėsiančius plėtoti esamas teisines ir finansines struktūras.

Pasirašiusiųjų sąrašas

 

Berlyno deklaracija apie atvirąją prieigą prie tiksliųjų ir humanitarinių mokslų žinių buvo parašyta anglų kalba 2003 metų spalio 22 dieną. Tai yra viena iš Atvirosios prieigos judėjimo gairių. Remtis reikia formuluote, išdėstyta anglų kalba.

Originalus deklaracijos tekstas:

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities

 

Vertė Linas Jankauskas

 

Susiję tekstai:

Budapešto atvirosios prieigos iniciatyva

Betesdos pareiškimas apie atvirąją prieigą prie publikacijų

Partizaninės atvirosios prieigos manifestas

Vienijantis su Library Genesis ir Sci-Hub

 

1 komentaras

  1. Atgalinis pranešimas: Dalybos – atvirosios prieigos klonas aplinkkelio pakelėje | Aplinkkeliai.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *