Betesdos pareiškimas apie atvirąją prieigą prie publikacijų

pagal | 2016 09 10

Viena iš Atvirosios prieigos judėjimo gairių:

Susitikimo dėl atvirosios prieigos prie publikacijų, vykusio 2003 04 11, santrauka:

Žemiau išdėstyti principiniai pareiškimai buvo parengti vienadienio susitikimo metu 2003 metų balandžio 11-ąją Howardo Hugheso medicinos instituto būstinėje Čevi Čeise, Merilendo valstijoje [JAV]. Šio dokumento tikslas yra paskatinti diskusijas biomedicinos mokslų bendruomenėje apie tai, ką reikėtų daryti, kad pavyktų kuo greičiau užtikrinti atvirąją prieigą prie pirminės mokslinės literatūros. Mūsų siekis buvo susitarti dėl svarbių, konkrečių veiksmų, kad visos susijusios šalys – organizacijos, skatinančios ir remiančios mokslinius tyrimus, mokslininkai, kuriantys tyrimų rezultatus, leidėjai, suinteresuoti recenzavimu ir mokslinių tyrimų rezultatų platinimu, bei mokslininkai, bibliotekininkai ir kiti, kurie priklauso nuo prieigos prie tokių žinių – palaikytų greitą ir veiksmingą atvirosios prieigos prie publikacijų įtvirtinimą.

Išdėsčius principinius pareiškimus, pateikiamas dalyvių sąrašas; jie dalyvavo kaip atskiri asmenys ir nebūtinai atstovavo savąsias institucijas. Taigi šis pareiškimas, bendro sutarimo vaisius, neturėtų būti interpretuojamas kaip nekvalifikuotas kiekvieno dalyvio palaikymas ar kokia nors jų institucijų pozicija.

Po kelių mėnesių ketiname suburti išplėstinę grupę, idant parengtume galutinį principų rinkinį, kurį, kaip priimtiną standartą leidžiant recenzuojamų originalių biomedicinos mokslų tyrimų rinkinius, oficialiai patvirtintų finansuojančios agentūros, mokslo draugijos, leidėjai, bibliotekininkai, mokslinių tyrimų institucijos ir paskiri mokslininkai.

Dokumentas suskirstytas į keturias dalis: pirmojoje pateiktas atvirosios prieigos prie publikacijų darbinis apibrėžimas. Toliau pateikiami trijų darbo grupių pranešimai.

Atvirosios prieigos prie publikacijų apibrėžimas

Atvirosios prieigos publikacija[1] turi atitikti šias dvi sąlygas:

 • 1. Autorius (-iai) ir autorinių teisių savininkas (-ai) visiems vartotojams suteikia: laisvą, neatšaukiamą, pasaulinę, neriboto galiojimo teisę gauti prieigą prie kūrinio; leidimą jį kopijuoti, naudoti, platinti, perduoti, rodyti viešai bei daryti ir platinti išvestinius darbus bet kokiu skaitmeninės medijos pavidalu, turint atsakingą tikslą ir tinkamai nurodant autorystę[2]; teisę atsispausdinti nedidelį skaičių kopijų asmeniniam naudojimui.

 • 2. Galutinė šio darbo ir visų papildomų medžiagų versija, įskaitant aukščiau minėtą leidimo kopiją, po pirminės publikacijos, suteikus priimtiną standartinį elektroninį formatą, turi būti patalpinta bent vienoje internetinių duomenų saugykloje, kurią palaiko akademinė institucija, mokslo draugija, vyriausybinė agentūra arba kita patikima organizacija, siekianti įgalinti atvirąją prieigą, nevaržomą platinimą, sąveikavimą ir ilgalaikį archyvavimą (kalbant apie biomedicinos mokslus, tokia internetinių duomenų saugykla yra PubMed Central).

Pastabos:

1. Atviroji prieiga yra atskirų kūrinių, nebūtinai žurnalų ar leidėjų, savybė.

2. Publikuotų darbų tinkamą atribuciją ir atsakingą naudojimą, kaip tai daroma šiuo metu, užtikrins priežiūros mechanizmas, paremtas jau ne autorinėmis teisėmis, o bendruomenės standartais.

Institucijų ir finansavimo agentūrų darbo grupės pareiškimas

Mūsų organizacijos remia ir palaiko mokslinius tyrimus, siekdamos skatinti naujų idėjų kūrimą ir sklaidą visuomenės labui. Pripažįstame, kad rezultatų publikavimas yra esminė mokslinių tyrimų dalis ir leidybos išlaidos yra viena iš vykdomų mokslinių tyrimų kainos dalių. Tikimės, kad mūsų dėstytojai ir stipendijų gavėjai jau dabar pradės dalintis savo idėjomis ir atradimais publikuodami darbus. Ši misija bus tik pusėtinai įgyvendinta, jeigu darbai nebus prieinami viešai ir nesuteiks visuomenei didžiausios įmanomos naudos. Internetas iš pagrindų pakeitė praktines ir ekonomines publikuotų mokslinių žinių platinimo realijas bei esmiškai padidino prieigos galimybes.

Norėdami pajusti šio pokyčio naudą, mes savo ruožtu turime iš esmės keisti savąją politiką dėl mūsų stipendijų gavėjų ir dėstytojų darbų publikavimo:

 • 1. Raginame mūsų dėstytojus / stipendijų gavėjus publikuoti savo darbus laikantis atvirosios prieigos modelio principų, tokiu būdu didinant prieigos galimybes bei naudą mokslininkams, tyrinėtojams ir visuomenei visame pasaulyje.

 • 2. Suprantame, kad perėjimas prie atviros ir laisvos prieigos, kuri, tikėtina, sumažins bendras išlaidas, gali padidinti paskiro tyrinėtojo išlaidas publikuojant darbus arba sumažinti leidėjų pajamas, taigi mes įsipareigojame padengti šias išlaidas. Dėl to sutinkame finansuoti būtinas atskirų straipsnių, publikuojamų recenzuojamuose žurnaluose, leidybos išlaidas pagal atvirosios prieigos modelį (laikantis protingumo ribų, pagrįstų rinkos sąlygomis ir teikiamomis paslaugomis).

 • 3. Dar kartą patvirtiname principą, kad tik pats darbo vertingumas, o ne žurnalo pavadinimas, kuriame kandidato darbas publikuotas, turės įtakos gaunant pareigas, akademinius laipsnius, apdovanojimus arba stipendijas.

 • 4. Vertindami paraiškas dėl dėstytojų paskyrimo, akademinių laipsnių suteikimo ir stipendijų, atvirosios prieigos publikaciją laikysime paslaugų bendruomenei įrodymu.

Mes priimame šią politiką, tikėdamiesi, kad mokslinių darbų leidėjai pasidalins mūsų troškimu suteikti kuo didesnę naudą visuomenei, ją aprūpinant mokslo žiniomis, ir supras šią naująją politiką taip, kaip numatyta, t. y. kaip galimybę dirbti kartu vardan mokslo bendruomenės ir visuomenės gerovės.

Bibliotekų ir leidėjų darbo grupės pareiškimas

Tikime, kad atviroji prieiga ateityje bus esminis mokslinio publikavimo komponentas, ir kad darbai, pateikiantys dabartinių mokslinių tyrimų rezultatus, turi būti prieinami kiek įmanoma atviriau ir laisviau. Bibliotekos ir leidėjai turi dėti visas pastangas, siekdami paspartinti šį perėjimą taip, kad nesutriktų tvarkinga mokslinės informacijos sklaida.

Bibliotekos ketina:

 • 1. Plėtoti ir remti mechanizmus, padedančius įtvirtinti atvirąją prieigą prie publikacijų, bei teikti bendruomenei šių mechanizmų pavyzdžius.

 • 2. Švietimo ir informavimo veikloje visų pirma mokyti mūsų vartotojus, kokius privalumus teikia atviroji prieiga prie publikacijų ir atvirosios prieigos žurnalai.

 • 3. Įtraukti ir išskirti atvirosios prieigos žurnalus mūsų kataloguose bei kitose svarbiose duomenų bazėse.

Žurnalų leidėjai ketina:

 • 1. Suteikti atvirosios prieigos parinktį bet kuriam moksliniam straipsniui, publikuotam bet kuriame leidinyje, kurį jie leidžia.

 • 2. Paskelbti konkretų tvarkaraštį, kada bus pereita prie atvirosios prieigos žurnalų modelių.

 • 3. Dirbti su kitais atvirosios prieigos darbų leidėjais ir suinteresuotomis šalimis, plėtojant priemones autoriams ir leidėjams, idant būtų palengvintas rankraščių publikavimas standartiniais elektroniniais formatais, kurie yra tinkami archyviniam saugojimui ir įgalina efektyvią paiešką.

 • 4. Užtikrinti, kad atvirosios prieigos modeliai, reikalaujantys autorinių išlaidų, sumažintų kliūtis finansinius sunkumus patiriantiems tyrinėtojams, ypač tyrinėtojams iš besivystančių šalių.

Mokslininkų ir mokslo draugijų darbo grupės pareiškimas

Moksliniai tyrimai yra tarpusavio ryšiais paremtas procesas, kai kiekvienas eksperimentas vykdomas priklausomai nuo kitų eksperimentų rezultatų. Mokslininkai, atliekantys tyrimus, ir profesionalų draugijos, kurioms jie atstovauja, be galo suinteresuoti, kad mokslinių tyrimų rezultatai būtų skelbiami kiek įmanoma greičiau, plačiau ir veiksmingiau. Elektroninis mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas suteikia galimybę ir pareigą laisvai dalintis mokslinių tyrimų rezultatais, idėjomis bei atradimais su mokslo bendruomene ir visuomene.

Todėl:

 • 1. Pritariame atvirosios prieigos modelio principams.

 • 2. Pripažįstame, kad publikavimas yra esminė mokslinių tyrimų proceso dalis, o  leidybos išlaidos sudaro pagrindinę vykdomų mokslinių tyrimų kainą.

 • 3. Mokslo draugijos sutinka tvirtai remti atvirosios prieigos modelį ir įsipareigoja, kad galop visi jų publikuojami darbai būtų pasiekiami atvirosios prieigos būdu. Jos dalinsis informacija su bendruomene, kuriai tarnauja, ir su tais, kurie gali gauti naudos iš jų patirties, kokių žingsnių imamasi, kad būtų įgyvendinta atviroji prieiga.

 • 4. Mokslininkai reiškia savo paramą atvirajai prieigai, sutikdami pasirinktinai publikuoti, recenzuoti ir redaguoti darbus atvirosios prieigos žurnaluose bei tuose žurnaluose, kurie veiksmingai pereina prie atvirosios prieigos.

 • 5. Mokslininkai sutinka palaikyti pokyčius akademinių laipsnių suteikimo ir atestavimo už kadenciją srityse, idant būtų pripažintas bendruomenės indėlis, publikuojantis atvirosios prieigos būdu, ir atskirų straipsnių vertingumas, neatsižvelgiant į žurnalų, kuriuose jie pasirodo, pavadinimus.

 • 6. Mokslininkai ir draugijos sutaria, kad, norint įtvirtinti atvirąją prieigą, švietimas vaidina svarbų vaidmenį ir įsipareigoja mokyti savo kolegas, narius ir visuomenę apie atvirosios prieigos svarbą bei kodėl jie ją remia.

Dalyvių sąrašas

 

Originalus deklaracijos tekstas:

Bethesda Statement on Open Access Publishing

 

Vertė Linas Jankauskas

 

Susiję tekstai:

Budapešto atvirosios prieigos iniciatyva

Partizaninės atvirosios prieigos manifestas

Vienijantis su Library Genesis ir Sci-Hub

 

1 komentaras

 1. Atgalinis pranešimas: Dalybos – atvirosios prieigos klonas aplinkkelio pakelėje | Aplinkkeliai.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *