Du erdvės pajautos takai: fiziko ir „lyriko“

pagal | 2018 01 31

Pasaulio pažinimas, užfiksuotas žinių sankaupose ir tapęs tuo, ką mes įpratę vadinti mokslu, lemia kultūros bei civilizacijos raidos pobūdį. Čia išryškėja laiko dimensijos reikšmė, paliudijanti tai, kad istoriškumas – esminis pažinimo bruožas, sujungiantis Praeitį per Dabarties tiesiamus tiltus su Ateitimi. Mąstant toliau aiškėja: be istorinės savimonės neįmanoma korektiškai kelti prasmingų klausimų, nes Laiko ir Erdvės sąvokos, sudarančios istoriškumo sąvokos turinio pagrindus, yra taip pat atraminės ir gamtos mokslų, ir filosofijos sąvokos – kategorijos. (Priminsime: fiziniai Laiko ir Erdvės parametrai sinonimiškai pasikartoja istoriniuose tekstuose. Istoriniame, antropologiškai orientuotame mąstyme Laiką fiksuoja įvykiai, susiję su istorinį subjektą (asmenį, šeimą, visuomenę, valstybę) palietusiais sukrėtimais, lūžiais bei posūkiais. Konkrečioje vietovėje (Erdvėje) įvykiai yra išgyvenami individualiai ir istoriškai išlieka kaip įvairių rūšių aprašymai.)

Suprantama, pažinimas vyksta pagal tam tikras, tradicijos išpuoselėtas, taisykles, turinčias savo logiką – minčių dėstymo tvarką. Sukaupti pažinimo tekstai fiksuoja ne tik nuogus faktus, bet ir reikšmių takus prasmių link. Taip klostosi kultūros turinio ir jo semantikos sandas. Pastarasis, kaip ir išdėstytų minčių tekstai, jų apibendrinimai, atsispindi žmogaus kūrybos rezultatuose: teorijose, literatūros, meno, inžineriniuose kūriniuose. Taip formuojasi civilizacijos gėrybių vartotojų pasaulėjauta, veiklos tikslai ir vertybinės orientacijos.

Juozas Algimantas Krikštopaitis 1.

 

Siūlome pasiklausyti mokslo istoriko ir filosofo J. A. Krikštopaičio pranešimo

Du erdvės pajautos takai: fiziko ir „lyriko“ 2

 

  1. Juozas Algimantas Krikštopaitis, „Išmintis, atsiverianti pažinimo kelyje“, Vilnius: Mintis, 2013, p. 16–17.
  2. Pranešimas skaitytas konferencijoje „Erdvė šiuolaikinėje filosofijoje“, LKTI, 2013 11 30.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *