Gilles’io Deleuze’o abėcėlė: B – tai Boisson (Gėrìmas)

pagal | 2015 01 09

„Gilles’io Deleuze’o abėcėlė“ (L’Abécédaire de Gilles Deleuze) – aštuonių valandų televizijos filmas, kuriame žurnalistė Claire Parnet kalbina filosofą Gilles’į Deleuze’ą. Pokalbius 1988 m. nufilmavo Pierre’as-André Boutangas, bet oficialus filmo pristatymas įvyko tik 1996-aisiais, jau po filosofo mirties, kaip šis ir pageidavo.

Pokalbiai susideda iš įvairių temų, kurias pristato prancūzų kalbos abėcėlės raidės1.

Pateikiame antrą Deleuze’o abėcėlės raidę B, kuri pristato gėrìmo (pranc. boisson) temą.

 

B – tai Boisson

 

Claire Parnet (C.P.): Galime pereiti prie B: raidė B yra boisson (gėrmas). Jūs gėrėte, bet vėliau metėte, ir mane domina, ką jums anuomet reiškė gėrìmas – malonumą?

Gilles Deleuze (G.D.): Taip, aš daug gėriau. Daug gėriau… O po to mečiau, nes daug gėriau. Kaip tai įvyko? Visai paprastai. Aš ilgai mąsčiau apie šį dalyką, kalbėjausi su išgeriančiais, bendravau su alkoholikais. Gėrìmas yra kiekio klausimas. Panašiai, nors tuo pačiu ir kiek kitaip, yra su persivalgymu: esama žmonių, kurie labai daug valgo, nuolatos valgo. Tai bjauru. Matote, gėrìmo klausimas nėra toks jau paprastas, nes kiekvienas turi savo mėgstamus gė́rimus. Tačiau alkoholiko atveju tai yra kiekio klausimas. Koks gi tas kiekio klausimas? Štai kas nutinka narkomanams ir alkoholikams: kiekvienas manosi esąs padėties šeimininku, tikina, jog liautis gali bet kurią akimirką. Mes iš jų juokiamės, kadangi nesuprantame, ką jie turi minty, taip sakydami. Aš šį dalyką dar gerai prisimenu ir žinau, kad geriantys žmonės puikiausiai supranta, ką sako. Geriant svarbiausia – paskutinė taurelė. Gėrìmas yra ėjimas paskutinės taurelės link. Įdomu, ar ne?

C.P.: Tai nuolatinė riba?

G.D.: Kas gi yra riba? Sunkus klausimas… Kitaip sakant, alkoholikas yra tas, kuris nuolatos bando mesti gerti; tas, kuris nuolatos geria savo paskutinę taurelę. Kaip šitai suprasti? Tai primena puikų Péguy2 posakį: „Ne paskutinė taurelė kartoja pirmą, o pirma taurelė kartoja visas kitas ir paskutinę.“ Žodžiu, pirma taurelė kartoja paskutinę ir tik ji yra svarbi. Betgi ką alkoholikui reiškia paskutinė taurelė? Jis atsikelia ryte… Toks alkoholiko rytas… Jeigu įsivaizduojate, kas yra alkoholiko rytas, tuomet suprasite, ką reiškia paskutinė taurelė. Jį domina ne pirma, ne antra, ne trečia ir t. t. taurelė. Čia tokia alkoholiko gudrybė. Paskutinė taurelė yra galimybė žengti į priekį. Aš kalbu ne apie degradaciją, o apie evoliuciją; evoliuciją, kuri kiekvienu atveju vis kitokia. Ši evoliucija nukreipta į paskutinę taurelę, kai visos prieš tai buvusios tėra tarpinės stotelės kelyje paskutinės taurelės link. Kaip suprasti – „paskutinė“? Ogi štai kaip: mesti gerti reikia šiandien. Tačiau sekančią dieną paskutinė taurelė jam leidžia vėl pradėti gerti… Jeigu paskutinė taurelė įveikia jo valią, tuomet dar viena paskutinė – jo rankose. Paskutinė taurelė išties pasiūlo permainą: žmogus pakliūna ligoninėn arba visiškai pakeičia gyvenimą, savo veiksmus. Kai jis sako „paskutinė“, minty turima „priešpaskutinė“. Jo tikslas yra priešpaskutinė. Kalbant apie „priešpaskutinę“ (avantdernière), dar esama kito puikaus žodžio – „priešgalinė“ (pénultième).

C.P.: Taip.

G.D.: Jis geidžia ne paskutinės taurelės, o priešgalinės.

C.P.: Ne paskutinės?

G.D.: Ne paskutinės, nes paskutinė – ne jo valioje. Tačiau priešgalinė yra būtent ta paskutinė, esanti prieš naują dieną. „Dar po vieną“, – alkoholikai visada taip sako. Pavyzdžiui, kavinėje labai įdomu stebėti alkoholikų būrelį; alkoholikai nuolatos kalba maždaug taip: „Na, po paskutinę!“ Bet po paskutinės seka dar viena paskutinė.

C.P.: Taip pat jie mėgsta kartoti, kad nuo rytdienos nebegers.

G.D.: Nuo rytdienos nebegers? Ne, jie nesako, kad nebegers nuo rytdienos. Jie sako, jog gerti liausis šiandien, kad rytoj vėl pradėtų.

C.P.: Bet jeigu gėrìmas reiškia nuolatinį metimą gerti, kaip galima iš tikrųjų mesti? Jums gi pavyko…

G.D.: Tai labai pavojinga… Labai pavojinga, jeigu pernelyg skubėsi. Michaux3 kalbėjo apie tai. Mano galva, nėra skirtumo tarp narkomanų problemų ir problemų su alkoholiu. Michaux tai minėjo. Šis dalykas labai pavojingas. Tai yra ketera, kuri susijusi su tuo, ką sakiau apie ribą, takoskyrą tarp kalbos ir tylos, kalbos ir gyvūniškumo. Ši ketera yra buvimas prie ribos. Gėrmas arba narkotikai – visa tai galima, jei netrukdo darbui. Jeigu tai yra dirgikliai, tuomet normalu visame tame matyti kažkokią auką. Kalbant apie gėrmą ir narkotikus, čia tikrai esama kažin kokios aukos atšešėlio. Galime klausti, kodėl tai tampa auka. Ogi todėl, jog reikalą turime su tokiu stipriu dalyku, kad jo neįmanoma ištverti be alkoholio. Omeny turiu ne tai, kad neįmanoma ištverti be paties alkoholio; galbūt alkoholikai galvoja, kad jiems išties jo reikia, idant kažką ištvertų, iškęstų, tačiau tiesa tokia, jog jiems reikia kažko neištveriamo, kad būtų ištvertas pats alkoholis, narkotikai ir t. t. … Jie labai paprastai kuria ribas: gėrmas, narkotikai ir pan. leidžia ištverti kažin ką neištveriama, net jeigu už tai reikės atkentėti. Šie dalykai gali sietis su darbu. Bet akivaizdu, kad viskas yra kiek kitaip: gėrmas darbui trukdo, vartojant narkotikus dirbti neįmanoma. Čia esama didžiulio pavojaus, bet juk tai savaime suprantama. Tačiau tuo pačiu metu mes vis girdime kalbas, neva alkoholis būtinas darbui, narkotikai būtini darbui. Betgi jie visai nebūti… Visa, ką darome veikiami alkoholio ar narkotikų, galime daryti ir be jų. Aš žaviuosi tuo, ką šia tema rašė Michaux… Jis liovėsi gerti, kaip ir aš. Su manimi buvo kiek kitaip: mane sustabdė sveikata, problemos su plaučiais. Žinoma, reikia mesti gerti. Vienintelis galimas pateisinimas galėtų būti toks, kad šitai padeda darbui, net jeigu tenka mokėti savo sveikata. Bet kuo daugiau geri, tuo mažiau tai padeda darbui…

C.P.: Viena vertus, Michaux daug gėrė ir vartojo narkotikus, kad būtų pasiekta atitinkama būsena…

G.D.: Taip, teisingai.

C.P.: …Kita vertus, anot jūsų, geriama ne tik dėl darbo, bet ir dėl to, kad rastum paramą arba kažką ištvertum. Ir „tas kažkas“ gyvenime – akivaizdu, kad tai yra problema, kuri labai domina rašytojus.

G.D.: Tai gyvenimas…

C.P.: Gyvenimas?

G.D.: Tai kažkas pernelyg stipraus gyvenime. Šis dalykas nebūtinai turi būti baisus, bet jis yra labai stiprus, galingas dalykas gyvenime. Mes kvailai manome, kad gėrmas iškelia į žymiai aukštesnį lygį. Paimkime didžiųjų Amerikos rašytojų grupę.

C.P.: Nuo Fitzgeraldo iki Lowry...

G.D.: Fitzgeraldas, Thomas Wolfe’as – visais jais žaviuosi. Tai alkoholikų grupė (série d’alcoolique), tačiau būtent šitai jiems padėdavo rašyti, padėdavo užčiuopti kažką didaus.

C.P.: Jiems atsivėrė tai, ko kiti nematė, – gyvenimo jėga. Jie sugebėjo pajusti gyvenimo jėgą…

G.D.: …tataigi, alkoholis privertė juos pajusti…

C.P.: …jie matė didžiulę gyvenimo jėgą, ir tik jie galėjo ją pajusti.

G.D.: Taip, visiškai sutinku. Visiškai sutinku.

C.P.: Pavyzdžiui, Lowry4.

G.D.: Visiškai sutinku. Jie sukūrė šedevrus. Jie rizikavo, nes manė (teisingai ar klaidingai), kad alkoholis jiems padeda. Aš irgi maniau, kad alkoholis man padėjo kurti filosofinius konceptus, bet vėliau pastebėjau, jog esmė ne čia: svarbiausia, kad tokiomis sąlygomis pati darbo galimybė atsiduria pavojuje.

C.P.: Bet tai greičiau amerikietiška tradicija, nes prancūzų rašytojai, kurie piktnaudžiavo alkoholiu, laikytų savo kūrybos dalimi.

G.D.: Taip, bet prancūzų autoriai turi visai kitokį supratimą, kas yra rašymas. Na, nežinau, jeigu aš geriau pažinčiau amerikiečius… Tai klausimas apie supratimą, požiūrį, filosofiją, rašymą; klausimas, kaip žiūrima ir matoma tai, ko nemato kiti. Šis dalykas nepanašus į prancūzišką literatūros sampratą. Bet Prancūzijoje taipogi buvo daugybė [rašytojų] alkoholikų.

C.P.: Žinoma, dabar Prancūzijoje alkoholikai nebemadingi… O kas liečia filosofus, tai jų tarpe taip pat nemažai alkoholikų.

G.D.: Žinote, čia visai šalia gyveno Verlaine‘as – Nollet gatvėje.

C.P.: Teisybė. Rimbaud ir Verlaine’as yra išimtys…

G.D.: Kai einu Nollet gatve, aš vis prisimenu, jog čia vaikštinėjo ir Verlaine’as, kad kavinėje išgertų absento. Jis gyveno bjauriame, mažame butuke…

C.P.: Taip, tarp poetų ir alkoholio yra pastovus ryšys…

G.D.: Didis prancūzų poetas vaikštinėjo Nollet gatve. Tai nuostabu.

C.P.: [Vaikštinėjo] į barą pas draugus?

G.D. (Deleuze’as juokiasi): Taip taip, be abejonės!

C.P.: Tarp poetų iš tiesų buvo daug alkoholikų… Alkoholio temą baigėme?

G.D.: Taip, raidę B baigėme. Kas toliau?..

 

Parengė ir vertė Linas Jankauskas

Vertimo šaltiniai:

Summary of “Gilles Deleuze’s ABC Primer”: B as in Boisson (angliška santrauka; aut. Charles J. Stivale);

B как в Boisson (Выпивка) (Алфавит Жиля Делёза с Клер Парне) (rusiška stenograma; aut. D. A. Ardamackaja: p.10–15);

L’Abécédaire de Gilles Deleuze: B comme Boisson (video su ispaniškais subtitrais).

 

 1. Gilles’io Deleuze’o abėcėlė:

  A – tai Animal (Gyvūnas);

  B – tai Boisson (Gėrìmas);

  C – tai Culture (Kultūra);

  D – tai Désir (Geismas);

  E – tai Enfance (Vaikystė);

  F – tai Fidélité (Ištikimybė);

  G – tai Gauche (Kairė);

  H – tai Histoire de la Philosophie (Filosofijos istorija);

  I – tai Idée (Idėja);

  J – tai Joie (Džiaugsmas);

  K – tai Kant (Immanuel Kant);

  L – tai Littérature (Literatūra);

  M – tai Maladie (Negalavimas);

  N – tai Neurologie (Neurologija);

  O – tai Opéra (Opera);

  P – tai Professeur (Profesorius);

  Q – tai Question (Klausimas);

  R – tai Résistance (Priešinimasis);

  S – tai Style (Stilius);

  T – tai Tennis (Tenisas);

  U – tai Un (Vienis);

  V – tai Voyage (Išvyka);

  W – tai Wittgenstein (Ludwig Wittgenstein);

  X & Y: pasak Claire Parnet, X yra nežinoma, o Y neišreiškiama, todėl iškart einama prie paskutinės prancūzų kalbos abėcėlės raidės

  Z – tai Zig-zag (Zigzagas).

 2. Charles Pierre Péguy (1873–1914) – prancūzų poetas ir rašytojas.
 3. Henri Michaux (1899–1984) – Belgijoje gimęs poetas, dailininkas ir rašytojas, rašęs prancūziškai.
 4. Clarence Malcolm Lowry (1909–1957) – anglų bei kanadiečių poetas ir rašytojas. Žymiausias jo kūrinys yra romanas Vulkano papėdėje (Under the Volcano, 1947).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *