Žymų Archyvai: Junutytė

Dialogas: tarp ištikties ir prasmės bendrumo

pagal | 2011 04 10

Dialogas yra vienas pamatiškiausių mūsų bu­vimo bruožų. Jis vyksta visur: filosofijos semi­nare, dviejų mylimųjų pokalbyje, šnekučiuo­jantis prie vyno taurės, diplomatų susitikime, televizoriaus ekrane etc. Kasdienė nuostata dialogo atžvilgiu yra natūrali ir neklausianti, užtat teorinė refleksija susiduria su keblumais, mėgindama užčiuopti dialogo esmę. Mintauto Gutausko monografijoje Dialogo erdvė: feno­menologinis požiūris mėginama priartėti prie dialogo fenomeno iš… Skaityti toliau »