Du V. V. Maliavino tekstai

pagal | 2012 08 18

Prieš metus Lietuvoje lankėsi Vladimiras Maliavinas, žinomas kinų tekstų vertėjas ir didžiulės Rytų kultūrinės plotmės individų mąstysenos tyrėjas. Tąkart jis kalbėjosi bei diskutavo ir su „Aplinkkeliais“ – apie filosofiją, skirtumus tarp Rytų ir Vakarų, Rusiją ir gyvenimą, kuris, nepaisant nieko lieka toks pats didis ir nuostabus. Užsimezgęs dialogas pasisuko link platesnio bendradarbiavimo, kurio rezultatas ir yra Maliavino pasiūlyti tekstai publikavimui.

Maliavinas, būdamas kelių kultūrų žinovu, savo tekstuose naudojasi plačia erudicija ir mokslininko gebėjimais. Viename straipsnyje perskaitysite apie kinų mąstytoją Xiong’ą Shili ir jo sukurtą filosofinę sistemą. Išsamiai pristatomas pasirinkto autoriaus mintijimo pobūdis. Antrame straipsnyje aptiksite rusų psichologo ir etnografo Aleksandro Ševcovo vietinių folklorinių tradicijų puoselėjimo bei praktikavimo niuansų tyrimą. Abiejuose tekstuose naudojama fundamentali lingvistinė analizė, kaip esminė metodologinė prieiga.

 

Du Vladimiro Maliavino pasiūlyti tekstai anglų kalba:

Philosophy as Cultural Style: The Case of Xiong Shili 1

Folklore Traditions Modernized: A. Shevtsov’s Academy of Self-Knowledge 2

 

 1. Filosofija kaip kultūrinis stilius: Xiong’o Shili atvejis

  Dabartinis vadinamosios pokonfucianistinės filosofijos protrūkis tiek Kinijoje, tiek Vakaruose rodo, kad kiniškosios tradicijos palikimas vis dar svarbus, be to, postmodernioji pasaulio „globalizacija“ jai padėjo padaryti vis didėjančią įtaką šiuolaikinei filosofijai bei socialiniams mokslams. Žymus šios krypties atstovas yra Xiong’as Shili (1885–1968), – jis pradėjo tikriausiai pačią įvairiapusiškiausią ir įtikinamiausią šiuolaikinės Kinijos filosofijos sistemą, kuri remiasi išimtinai vietiniu intelektualiniu paveldu bei jo stilistinėmis implikacijomis. Apsiribosiu tik viena Xiong’o Shili filosofijos problematika: jo pažinimo teorija vystoma šiuolaikinės Kinijos kultūros perspektyvoje, ne retrospektyvoje.

  Žodžiu, norint tyrinėti abu paminėtus mąstymo formavimo procesus, Xiong’o Shili filosofija yra tinkamas dalykas. Xiong’o tikslas buvo pasiekti aukščiausią kiniškosios filosofinės tradicijos sintezę, kuri vienodai vertintų išmintingiausias visų trijų didžiųjų Kinijos mokymų – konfucianizmo, budizmo ir daoizmo – įžvalgas. Xiong’as savo mąstymo metodą nusakė kaip „grįžtį į pradžią“ (fan ben). Tai reiškia: grįžti prie pirminio mąstymo šaltinio, nematomo, bet universalaus: tai išties puikus tradicinio mąstymo pavyzdys. Jo mąstymo metodas yra tarsi pakartotinas surinkimas, t. y. surinkimas į vieną to, kas nuo istorijos pradžios iširo. Taip nutiko dėl Kinijos istorijoje įvykusių precedentų, kai ankstyvųjų viduramžių kinų budistai pradėjo ieškoti „slėpinìngos tiesos“ (xuan li) ir „visokeriopo mokymo“ (yuan jiao). Retai kada paminima, jog naujasis konfucianizmas, aiškiai atmetęs budizmą ir daoizmą, Kinijos mąstymo terpėje sukūrė „išskirtinių sistemų“ precedentą, kuris, mano galva, galiausiai suformavo potradicines empirines/racionaliąsias kiniškojo mąstymo pažiūras. Xiong’as siekė atstatyti tradicijos vientisumą ir savo filosofiją pavadino naująja versija „slėpiningo mokslo“ (xuan xue), kuris buvo tapęs viduramžių Kinijos filosofinės sintezės pagrindu. Tačiau jis pašiepė „išskirtines“ mąstymo sistemas ir manė, kad ortodoksinė konfucianistinė Hanų ir Songų laikų filosofija buvo bergždžia.

  V. V. Maliavin

 2. Modernizuotos folkloro tradicijos: A. Ševcovo Savęs pažinimo akademija

  Šis straipsnis skirtas aptarti veiklą ir filosofines prielaidas vadinamosios Savęs pažinimo akademijos [Академия Самопознания], kurią Rusijoje, Ivanovo miesto apylinkėse, įkūrė Aleksandras Ševcovas. Kaip tokia, ši institucija unikali: jos tikslas yra perduoti ir išplatinti kai kurių vietinių folklorinių tradicijų paveldą, o labiausiai vadinamųjų mazykų [мазыки] tradiciją – tai buvo menkai žinoma, pusiau slapta bendruomenė, gyvenusi Suzdalės-Vladimiro regione. Mazykai turėjo savo atskirą subkultūrą su originalia psichologijos sistema bei maginėmis praktikomis, įvairiausiais įgūdžiais, kovos menu etc. Visa tai buvo dalimi visapusiškos savęs lavinimo praktikos, išreiškiamos unikalia konceptų sistema. Straipsnyje analizuojama ši mažai žinoma tradicija bei kaip ji plėtojasi ir prisideda prie naujų socialinių veiklų šiuolaikinėje Rusijoje.

  Svarbiausios sąvokos: folkloras, tradicija, slaptis, kūrybingumas, modernizacija.

  V. V. Maliavin

1 komentaras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *