Iškelkime klausimą apie aplinkkelius

Paklausite, kodėl klausimą, o ne teiginį, tezę, hipotezę, bent jau mįslę? Dar vienas klausimas, o filosofiniame pokalbyje, link kurio šis mūsų susitikimas eina ar bent jau link jo stiebiasi, net ir vieno klausimo – na, kad ir tokio: „Kokia yra būties prasmė?“ – gali būti per daug, norint jį bent minimaliai aptarti ir apsvarstyti.  Vokiečių filosofo Martino Heideggerio išleistų raštų skaičius jau perkopė šimtą ir dar neaišku, ar tai pabaiga, nors pats Heideggeris visą savo filosofinio mąstymo kelią įvardijo bandymu apmąstyti vieną klausimą/mintį: „Bet būtis – kas yra būtis? Ji yra ji pati. Ją patirti ir išsakyti turi išmokti ateities mąstymas.“ Taigi ką jau kalbėti apie atsakymą…

Aplinkkeliai.lt – gausioje tekstų ir kūrybinės raiškos terpėje boluojantis internetinis testų laukas; tai atvira erdvė kiekvienam, kuris neabejingas, tam, kuris kasdienybės sraute sustojo suglumęs, o gal nustebęs, buvo palytėtas ir nebegali likti nuošalėje. Aplinkkeliai.lt – tai vieta, kur sąžiningas ir atviras žvilgsnis drąsiai priima pasaulio iššūkius ir kalbasi su kitais. Kalbasi apie tai, kas svarbu…

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.