Philippe’o Capelle-Dumonto paskaita

pagal | 2010 12 27

Frankofoniškojo informacinio diskusijų blog’o didzioji1.lt informacija:

2010 m. gruodžio 4 d. Prancūzų kultūros centre Philippe‘as Capelle-Dumontas skaitė paskaitą apie šiandienos idėjų tendencijas Prancūzijoje.

Philippe’as Capelle-Dumont’as yra filosofijos ir teologijos mokslų daktaras, Paryžiaus katalikų instituto Filosofijos fakulteto garbės dekanas, Strasbūro universiteto profesorius. Pastaraisiais metais Prancūzijoje atsinaujinęs filosofijos ir teologijos santykio apmąstymas siejamas būtent su jo vardu.  Jis yra trisdešimties religijos filosofijos ir metafizikos veikalų autorius. Jo knygą Filosofija ir teologija Martino Heideggerio mąstyme lietuvių kalba neseniai išleido leidykla Aidai. Nuo 2008 m. Prancūzijos Katalikų Akademijos prezidentas.

Siūlome paklausyti paskaitos įrašo.

Philippe Capelle-Dumont apžvelgė paskutinių penkiasdešimties metų idėjas, pradėdamas nuo beveik mitologinės Jean-Paul Sartro figūros, kalbėjo apie struktūralizmo, epistemologijos vystymąsi, grįžimą prie filosofinių klausimų, fenomenologijos, hermeneutikos, dekonstrukcijos idėjų raidą.

Keldamas skirtingas ir esmines Gilles‘io Deleuze‘o, René Girard‘o, Jacques‘o Derrida, Michelio Henry, Emmanuelio Levino, Paulio Ricœuro, Marcelio Gauchet bei Pierre‘o Manent‘o idėjas, jis stengiasi iškelti iššūkį, su kuriuo šiandien esame susidūrę: kaip gali koegzistuoti srovės, kurios atspindi visumą ir įsišaknyja priklausydamos tradicijoms ir net religijai? Kaip sujungti universalumą ir tapatybę?

Jis taip pat grįžta prie didžiųjų mokymo etapų Prancūzijoje pasaulietiškumo sąvokos.

Philippe‘o Capelle-Dumont‘o paskaitos audio įrašas (22 min)

Perskaityti originalų pranešimą ir paklausyti paskaitos įrašo galite čia:

http://www.didzioji1.lt/2010/12/08/siandienos-ideju-tendencijos-prancuzijoje/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.