Antikos filosofijos paskaitos

Merabas Mamardašvilis

Merabas Mamardašvilis

Gruzinų filosofas Merabas Mamardašvilis (1930–1990) antikos filosofijai yra skyręs du savarankiškus kursus. Vieną skaitė 1979-aisiais, kitą – po metų. Pirmojo paskaitų kurso išliko tik fragmentai. Publikuojamas tekstas yra šio kurso pirma, nepilnai išlikusi paskaita:

Antikos filosofijos paskaitos. Pirma paskaita (1979)

***

Antrajame paskaitų cikle, skaitytame 1980 m. sausio-balandžio mėnesiais Maskvoje (Visasąjunginiame valstybiniame kinematografijos institute), M. Mamardašvilis užsibrėžė tikslą perteikti filosofijos istoriją kaip istoriją pamąstymų apie ribines žmogaus ir pasaulio santykių sąlygas. Autoriaus dėmesio centre – egzistuojančiojo būties problema, kylanti sengraikių minties erdvėje. Atskleisdamas būtį kaip tai, kas tampa, Mamardašvilis senovės Graikijos filosofų samprotavimuose aptinka fundamentalius principus, glūdinčius antikoje, kurie persmelkia vėlesnę Europos mintį bei pasaulio ir žmogaus suvokimą:

Antikos filosofijos paskaitos. Pirma paskaita (1980)

Antikos filosofijos paskaitos. Antra paskaita (1980)

Antikos filosofijos paskaitos. Trečia paskaita (1980)

Antikos filosofijos paskaitos. Ketvirta paskaita (1980)

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.