Antikos filosofijos paskaitos

Merabas Mamardašvilis

Gruzinų filosofas Merabas Mamardašvilis (1930–1990) antikos filosofijai yra skyręs du savarankiškus kursus. Vieną skaitė 1979-aisiais, kitą – 1980 m. Pirmojo paskaitų kurso išliko tik fragmentai. Publikuojamas tekstas yra šio kurso pirma, nepilnai išlikusi paskaita:

Antikos filosofijos paskaitos. Pirma paskaita (1979)

***

Šį antikos filosofijos paskaitų ciklą M. Mamardašvilis skaitė 1980 m. sausio-balandžio mėnesiais Visasąjunginiame valstybiniame kinematografijos institute Maskvoje:

Antikos filosofijos paskaitos. Pirma paskaita (1980)

Antikos filosofijos paskaitos. Antra paskaita (1980)

Antikos filosofijos paskaitos. Trečia paskaita (1980)

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.